โครงการ “วัดสุทฺธวาริ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดสร้างวัดพุทธแบบเถรวาท สายพระป่าไทย แห่งแรกของประเทศบราซิล โดยในระยะเริ่มต้นนี้ มีการระดมทุนเพื่อจัดหาซื้อที่ดินบริเวณชานเมืองใหญ่ ไว้สำหรับสร้างวัด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ และเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมของฆราวาส ระยะต่อมาเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบด้วย กุฎิพระ ศาลาเอนกประสงค์ หอพักญาติโยม ครัว และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอื่นๆ โดยจะหาซื้อที่ดินบริเวณที่สงบ สัปปายะ และ ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเป็นสถานที่ ที่ผู้คนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก

ทำไมต้องสร้างวัดในบราชิล

ในประเทศบราชิลมีการรวมตัวของชาวพุทธเถรวาทหลายกลุ่ม เป็นเวลาหลายปีแล้ว ทางกลุ่มได้จัดให้มีการเรียนพระไตรปิฏก รวมกลุ่มภาวนาหรือการจัดกลุ่มกรรมฐานเพื่อการฝึกปฎิบัติที่เข้มข้น เป็นผลทำให้มีคนสนใจอยากศึกษา และปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เท่าที่ผ่านมามีชาวบราชิลหลายคนได้สละบ้านเรือนออกบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ท่าน ทุกท่านได้ไปบวชที่ประเทศไทย และศึกษาตามแนวทางวัดป่าทั้งหมด

ด้วยเหตุที่มีคนสนใจจะศึกษา ปฎิบติธรรมอย่างเข้มข้นและจริงจังเพิ่มมากขึ้น มีพระสงฆ์จำนวนมากขึ้น จึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่ง​ที่จะก่อตั้งวัดพุทธเถรวาทขึ้น เพราะเล็งเห็นว่:

  • เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและศรัทธาได้มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและการปฏิบัติ โดยไม่ต้องเดินทางไปแสวงหาพระธรรมคำสอนถึงต่างประเทศไกลๆ
  • ยังเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ชาวบราชิลได้ กลับถิ่นกำเนิดเพื่อสานต่องานทางธรรม อุปสรรคที่ผ่านมาคือผู้ที่สนใจจะปฏิบัติธรรมต้องพูดภาษาอังกฤษได้ และมีทุนเท่านั้นถึงจะสามารถเดินทางไปศึษาและปฏิบัติธรรมที่เมืองพุทธต่างแดน เมื่อสามารถก่อตั้งวัดในบราชิลได้แล้ว จะสามารถรองรับผู้สนใจใฝ่ศึกษาและปฏิบัติได้มากขึ้น
  • การที่มีวัดในประเทศ ทำให้พระชาวบราชิลก็สามารถอาศัยอยู่ได้ และพร้อมกันนี้ท่านยังสามารถเดินทางไปสอนตามที่ต่างๆทั่วประเทศตามที่ญาติโยมนิมนต์ ที่ผ่านมา หากใครสนใจจะฝึกกรรมฐานจะต้องนิมนต์ครูบาอาจารย์มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ถ้าหากประเทศบราซิลมีวัดและพระภิกษุสงฆ์ภายในประเทศเอง ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้มาก การเผยแผ่พุทธศาสนาสะดวกกว้างขวางขึ้น เปิดโอกาสให้คนที่ทุนทรัพย์น้อยได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติด้วย
  • ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ครูบาอาจารย์ชาวบราชิลสามารถใช้เทคโนโลยีนั้น สื่อสาร ไปถึงผู้สนใจในเมืองที่ยังไม่มีกลุ่มปฏิบัติได้โดยสะดวก ซึ่งจะสามารถที่่จะฟังธรรมะและถามปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติ
  • วัดจะเป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการจะปลีกวิเวกเพื่อพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง
  • ทางวัดจะไม่มีการเรียกร้องเรื่องเงินบริจาค แต่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่มาอยู่วัดตัดสินใจสนับสนุนวัดเองตามกำลังศรัทธา

สายวัดป่า

วัดที่กำลังริเริ่มจะก่อสร้างใหม่จะเป็นวัดป่าสาขาหนึ่งของพระฝรั่ง ในสายหลวงพ่อชา แห่งวัดหนองป่าพง โดยมีข้อวัตรปฎิบัติเช่นเดียวกับวัดหนองป่าพงและสาขาต่างๆทั่วโลก คือพระสงฆ์ จะรักษาพระวินัย มักน้อยสันโดษ มุ่งภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ กินอยู่เรียบง่าย ประหยัด สละสมบัติส่วนตัวไม่จับเงิน และเลี้ยงชีพโดยอาศัยศรัทธาของญาติโยมเท่านั้น

ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง นอกจากหลวงปู่พ่อชา สุภัทโท แล้ว ยังมี หลวงพ่อเลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงองค์ปัจจุบัน อาจารย์สุเมโธพระฝรั่งลูกศิษย์องค์แรกของหลวงพ่อชา อาจารย์ปสันโนเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี อเมริกา อาจารย์ เปี๊ยก เจ้าอาวาสวัดจิตตภาวนา ปทุมธานี อาจารย์อนันต์เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ ระยอง อาจารย์ตั๋น เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส ชลบุรี อาจารย์อมโรเจ้าอาวาสวัดอมราวดี อังกฤษ อาจารย์ชยสาโร และอีกมากมายหลายท่าน

สำหรับโครงการสร้างวัดพุทธเถรวาทแห่งนี้ มีพระอาจารย์มุทิโตเป็นประธาน ท่านเป็นชาวบราชิล เกิดที่เมืองเซาท์ เปาโล เมื่อปี ๒๕๒๐ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี๒๕๔๖และอุปสมบทเมื่อปี๒๕๔๗ ณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี โดยมีหลวงพ่อเลี่ยมเป็นอุปัชฌาย์ จำพรรษาสองพรรษาที่วัดป่านานาชาติ และต่อมาได้ไปจำพรรษากับพระอาจารย์เปี๊ยก วัดจิตตภาวนา ค้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://muditobhikkhu.weebly.com/info.html.

สำหรับทางฝ่ายฆราวาสที่สนับสนุนหลัก มีรายนามดังต่อไปนี้ Sociedade Budista do Brasil แห่งเมืองริโอเดอจาเนโร และยังมีกลุ่มอื่นๆอาทิเช่น กลุ่ม Casa de Dharma แห่งเมืองเซาท์ เปาโล กลุ่ม Dhamma Ghara แห่งเมืองเซาท์โลเลนโซ และ Sociedade Vipassana แห่งเมืองบราซิเลียเป็นต้น

Sociedade Budista do Brasil  เป็นองค์กรศาสนาไม่แสวงหากำไรก่อตั้งขึ้นโดยหลายฝ่าย พระอาจารย์มุตทิโตเป็นประธาน เป็นองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะเรื่องการหาทุน และการบริหารกองทุน

ท่านสามารถช่วยได้อย่างไร

เพื่อให้โครงการเป็นจริงได้ ทางกลุ่มต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆท่านๆ เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินให้ได้ก่อน ต่อจากนั้นก็ต้องพัฒนาสาธารณูปโภคเช่นน้ำ ไฟ แล้วถึงจะก่อสร้างตัวอาคาร ทางกลุ่มต้องการอาสาสมัครทางด้านต่างๆไม่ว่าก่อสร้างปลูกป่า หรืออื่นๆเพื่อร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างโครงการนี้ให้เป็นจริง
สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคทำได้ดังนี้

ธนาคารประเทศบราชิล

ธนาคาร Itau
สาขา 0093, บัญชี 06279-2
ระบุผู้รับ Sociedade Budista do Brasil
สำหรับผู้บริจาคจาก ต่างประเทศ: Swift Code ITAUBRSP

โดยบัตรเครดิต

หากคุณต้องการใช้วิธีบริจาคอื่นโปรดติดต่อเราทางอีเมล mosteiro@sociedadebudistadobrasil.org

คนไหนต้องการติดต่ออาจารย์​มุทิโต โปรดใช้​ไลน์ “muditobr”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามความคืบหน้า

อาจารย์มุทิโต

ติดตามสมาคมชาวพุทธแห่งบราชิล

วัดหนองป่าพง